01.02.2022

TPF opracuje studium z elementami koncepcji dla budowy obwodnicy Szalejowa Górnego.

Tagi:

W dniu 01.02.2022 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umowę, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia pn.: „Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowany wstępnie zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę obejścia miejscowości Szalejów Górny pomiędzy projektowanymi w ramach rozbudowy DK8 odc. Szczytna – Kłodzko skrzyżowaniami w km projektowych ok. 28+620 i ok. 31+600,
 • budowę skrzyżowań,
 • budowę zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi,
 • budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, kanałów technologicznych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • zabezpieczenie skarp,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Współpracujemy z:

PL