Droga ekspresowa S61 Stawiski – Szczuczyn

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usługę pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]”

Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Stawiski” (bez węzła) do początku obwodnicy Szczuczyna obejmuje:

  • budowę drogi klasy S o przekroju 2x2 o nawierzchni z betonu cementowego o łącznej długości 16,4 km;
  • budowę dodatkowej jezdni (lewej) na obwodnicy Stawisk na parametrach jezdni ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego o łącznej długości 1,6 km;
  • przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk o przekroju jezdni ekspresowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 0,426 km;
  • budowę węzła „Grabowo” – typu WB;
  • przebudowę drogi krajowej nr 61 – budowa odcinków drogi klasy G w ciągu istniejącej DK61;
  • przebudowę odcinków dróg gminnych i powiatowych;
  • budowę MOP „Zabiele Zachód” oraz „Zabiele Wschód”, jako MOP rodzaju I;
  • budowę obiektów inżynierskich;
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowę urządzeń ochrony środowiska.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: Województwo podlaskie / Polska
Wartość usługi: 8,6 mln PLN brutto
Okres realizacji: 01.2018 r. – nadal
Partnerzy (Partner Konsorcjum): TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Współpracujemy z:

PL