Oczyszczalnia ścieków „Zdroje” w Szczecinie

Firma TPF Sp. z o.o., na zlecenie TPF N.V. Z Belgii, zrealizowała dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera i zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr: 2000/PL/16/P/PE/016-11 Modernizacja i rozbudowa o część biologiczną mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków „Zdroje” w Szczecinie”.

Oczyszczalnia ścieków „Zdroje” przy ul. Łozowej została wybudowana w latach 1973-1986. W ówczesnym stanie oczyszczalnia obejmowała część mechaniczną oczyszczania ścieków oraz ciąg przeróbki osadów. Po modernizacji oczyszczalnia posiada nominalną wydajność wyrażoną średniodobową ilością ścieków równą Qdśr=18.000m3/d. Przepustowość oczyszczalni wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców (RLM) odniesioną do ładunku jednostkowego BZT5=60g/mk/d wynosi RLM=177.000, a przepustowość hydrauliczna określona przez maksymalny przepływ okresu pogody deszczowej Qhmax/d=1.500m3/h (416,7 l/s).

Przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków „Zdroje” w Szczecinie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, modernizację istniejącej części mechanicznej oczyszczalni, budowę części biologicznej oczyszczalni oraz modernizację i rozbudowę istniejącej części osadowej oczyszczalni.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecina
Lokalizacja: Szczecin - Polska
Wartość usługi: 2,0 mln EUR brutto
Okres realizacji: 11.2004 – 12.2012
Partnerzy: TPF N.V.

Współpracujemy z:

PL