Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, usługę pn.: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”

W ramach modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz  z przebudową awanportów przewidziano:

  1. Budowę nowej komory o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym;
  2. Przebudowę istniejącej komory pociągowej wraz z wyposażeniem  technicznym, mechanicznym i hydraulicznym;
  3. Modernizację infrastruktury i obiektów towarzyszących niezbędnych do przebudowy obiektów śluzowych, takich jak drogi, mosty nad głowami dolnymi śluz, przebudowa i budowa awanportów, postojowisk oraz przebudowę syfonu i cieku „Sonia”, nasadzenia zastępcze, wykonanie placu składowego, i nasypu ziemnego przy lewym peronie nowej śluzy;
  4. Budowę nowej sterowni śluzowej.
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Lokalizacja: Województwo opolskie / Polska
Wartość usługi: 3,2 mln PLN brutto
Okres realizacji: 05.2021 – nadal

Współpracujemy z:

PL